Category:Dpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
DNZ Research WikiText Category PagesDpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed