Wylie:Ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag bzhugs

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

Author

Outline

Quotes

Translations

English