Table of Contents

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "khri skor sna tshogs" to "khrid skor sna tshogs")
m (Text replacement - "ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།" to "ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས།")
 
Line 56: Line 56:
 
|}
 
|}
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 15|Volume 15]] <span class=TibetanUnicode16>བ་</span> <small>(626 pages, 313 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 15|Volume 15]] <span class=TibetanUnicode16>བ་</span> <small>(626 pages, 313 folios)</small>
<!-- *'''''khrid skor sna tshogs''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།</span> -->
+
<!-- *'''''khrid skor sna tshogs''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས།</span> -->
 
{|  
 
{|  
 
|-  
 
|-  
 
| style="width: 250px;" | *'''''khrid skor sna tshogs'''''
 
| style="width: 250px;" | *'''''khrid skor sna tshogs'''''
| <span class=TibUni16>ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།</span>  
+
| <span class=TibUni16>ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས།</span>  
 
|}
 
|}
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 16|Volume 16]] <span class=TibetanUnicode16>མ་</span> <small>(618 pages, 309 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 16|Volume 16]] <span class=TibetanUnicode16>མ་</span> <small>(618 pages, 309 folios)</small>

Latest revision as of 21:55, 28 January 2019

*gsang sngags rnying ma གསང་སྔགས་རྙིང་མ།
*bka' gdams བཀའ་གདམས།
*sa skya lam 'bras ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས།
*mar pa bka' brgyud མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
*shangs pa bka' brgyud ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
*zhi byed dang gcod ཞི་བྱེད་དང་བཅོད།
*dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།
*khrid skor sna tshogs ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས།
  • jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig    ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག