Volume 4

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 30: Line 30:
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]]</span> 549-564<br><br>Wylie: [[shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po]], by [[]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]]</span> 549-564<br><br>Wylie: [[shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po]], by [[]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་]]</span> 565-586<br><br>Wylie: [[gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer]], by [[kong sprul]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་]]</span> 565-586<br><br>Wylie: [[gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer]], by [[kong sprul]]<br><br>
#<span class=TibetanUnicode16>[[]]</span> 587-615<br><br>Wylie: [[mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho]], by [[kong sprul]]<br><br>
+
#<span class=TibetanUnicode16>[[མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་]]</span> 587-615<br><br>Wylie: [[mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho]], by [[kong sprul]]<br><br>
#<span class=TibetanUnicode16>[[]]</span> 617-626<br><br>Wylie: [[sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa 'phags pa dzaṃ bha la dkar po lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa]], by [[kong sprul]]<br><br>
+
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་འཕགས་པ་ཛཾ་བྷ་ལ་དཀར་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་]]</span> 617-626<br><br>Wylie: [[sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa 'phags pa dzaṃ bha la dkar po lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa]], by [[kong sprul]]<br><br>
#<span class=TibetanUnicode16>[[]]</span> 627-638<br><br>Wylie: [[dpal ldan mar me mdzad kyi bstan srung khyad par du 'phags pa mgon po gri gug ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdug pa kun 'jom]], by [[kong sprul]]<br><br>
+
#<span class=TibetanUnicode16>[[དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མགོན་པོ་གྲི་གུག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམ་]]</span> 627-638<br><br>Wylie: [[dpal ldan mar me mdzad kyi bstan srung khyad par du 'phags pa mgon po gri gug ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdug pa kun 'jom]], by [[kong sprul]]<br><br>
#<span class=TibetanUnicode16>[[]]</span> 639-645<br><br>Wylie: [[mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa]], by [[kong sprul]]<br><br>
+
#<span class=TibetanUnicode16>[[མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་]]</span> 639-645<br><br>Wylie: [[mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa]], by [[kong sprul]]<br><br>
  
  
 
<noinclude>{{DRL subpage basecategories}}</noinclude>
 
<noinclude>{{DRL subpage basecategories}}</noinclude>

Revision as of 21:02, 25 June 2010

བཀའ་གདམས་

Volume 3 Statistics:

 • Relative size of volume:
 • Number of texts in volume:
 • Total number of pecha pages: ?
 • Total number of Western pages:
 • Largest text: #? with ?? pages -
 • Smallest text: #? with ? pages -

Table of Contents:

 1. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ 1-46

  Wylie: blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa
 2. བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ 47-60

  Wylie: blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo, by [[]]

 3. བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ 61-72

  Wylie: blo sbyong rma bya dug 'joms, by [[]]

 4. བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ 73-93

  Wylie: blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu, by [[]]

 5. སྡིག་སྦྱོང་མང་ངག་ 95-187

  Wylie: sdig sbyong man ngag, by [[]]

 6. རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ 189-214

  Wylie: rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma, by thogs med

 7. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ 215-242

  Wylie: theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon, by mkhyen brtse

 8. [[ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བློ་དམན་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་]] 243-275

  Wylie: theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i khrid yig blo dman 'jug bder bkod pa byang chub gzhung lam, by kong sprul

 9. བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ 277-278

  Wylie: blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel, by [[]]

 10. བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ 279-282

  Wylie: blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs, by [[]]

 11. [[བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ལ་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་]] 283-315

  Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur ba'i cho ga bklag la chog tu bsdebs pa thugs rje rnam par rol pa'i rgyan, by kong sprul

 12. ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ 317-326

  Wylie: thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba, by dkon mchog bstan pa'i sgron me

 13. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ 327-349

  Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin, by mkhyen brtse

 14. [[བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རྩ་བའི་ཕྱག་ལེན་བསླད་མེད་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་]] 351-365

  Wylie: bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rtsa ba'i phyag len bslad med sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa, by [[]]

 15. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་ 367-433

  Wylie: bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus, by kong sprul

 16. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ 435-438

  Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum, by tsong kha pa

 17. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ 439-487

  Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs, by kong sprul

 18. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ 489-498

  Wylie: dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan

 19. [[དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་]] 499-548

  Wylie: dge ldan bka' brgyud rin po che'i bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan

 20. [[ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]] 549-564

  Wylie: shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po, by [[]]

 21. གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ 565-586

  Wylie: gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer, by kong sprul

 22. [[མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་]] 587-615

  Wylie: mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho, by kong sprul

 23. [[སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་འཕགས་པ་ཛཾ་བྷ་ལ་དཀར་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་]] 617-626

  Wylie: sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa 'phags pa dzaṃ bha la dkar po lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa, by kong sprul

 24. [[དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མགོན་པོ་གྲི་གུག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམ་]] 627-638

  Wylie: dpal ldan mar me mdzad kyi bstan srung khyad par du 'phags pa mgon po gri gug ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdug pa kun 'jom, by kong sprul

 25. མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ 639-645

  Wylie: mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa, by kong sprul