Slob dpon dga' rab rdo rje nas brgyud pa'i rdzogs pa chen po sems sde'i pra khrid kyi man ngag

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search