Slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i bskyed rim zab pa'i tshul dgus brgyan pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search