Ye shes mkha' 'gro ni gu las brgyud pa'i zab lam gser chos lnga'i sngon rjes ngag 'don rdo rje'i tsig rkang byin rlabs 'od 'bar

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search