Category:Phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search