Dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa

From gDams Ngag mDzod
Redirect page
Jump to navigation Jump to search