Volume 4

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]
Damngak Rinpoché Dzö, Volume {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}


བཀའ་གདམས་པོད་གཉིས་པ་

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]


dkar chag

Table of Contents:

 1. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ 1-46

  Wylie: blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa, by se spyil pu chos kyi rgyal mtshan

 2. བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ 47-60

  Wylie: blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo, by d+harma rak+Shi ta (Dharmarakṣita)

 3. བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ 61-72

  Wylie: blo sbyong rma bya dug 'joms, by d+harma rak+Shi ta (Dharmarakṣita)

 4. བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ 73-93

  Wylie: blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu, by Multiple authors

  1. བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་ by གསེར་གླིང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ 4b6-8b4.

   Wylie: blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos, by gser gling pa chos kyi grags pa 80-88.

  2. བླ་མ་གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆོས་སུ་གནོང་བ་ by གསེར་གླིང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ 8b4-9a3.

   Wylie: bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba, by gser gling pa chos kyi grags pa 88-89.

  3. ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་, by གསེར་གླིང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ 9a3-9b6.

   Wylie: nyon mongs pa lam du slong ba'i chos, by gser gling pa chos kyi grags pa 89-90.

  4. བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་, by ས་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིལ་བུ་པ་ 9b6-11a6.

   Wylie: bla ma'i rnal 'byor, by sa rin po che spyil bu pa 90-93.

 5. སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་ 95-187

  Wylie: sdig sbyong man ngag, by Multiple authors

  1. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ་ 1b5-2b1.

   Wylie: theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so 96-98.

  2. ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ 2b1-2b6.

   Wylie: jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o 98.

  3. ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གི་བློ་སྦྱོང་ 2b6-4a7.

   Wylie: ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong 98-101.

  4. སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང་ 4a7-5a3.

   Wylie: skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong 101-103.

  5. སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ 5a3-5b6.

   Wylie: sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong 103-104.

  6. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་ 5b7-10a2.

   Wylie: byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong 104-113.

  7. བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ་ 10a3-17a4.

   Wylie: blo sbyong thun brgyad ma lags so 113-127.

  8. གེགས་སེལ་བློ་སྦྱོང་ 17a4-17b4.

   Wylie: gegs sel blo sbyong 127-128.

  9. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་ 17b4-20b5.

   Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong 128-134.

  10. ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ་ 20b5-25b6.

   Wylie:/jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so 134-144.

  11. མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་ by མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་ཆེན་པོ་ 25b6-28a2.

   Wylie: mchims kyi blo sbyong lags so, by mchims nam mkha' grags chen po 144-149.

  12. རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་, by ཇོ་བོ་ (Atīśa) 28a2-30a3.

   Wylie: rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so, by jo bo (Atīśa) 149-153.

  13. དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པའི་བློ་སྦྱོང་, by གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ 30a3-32a7.

   Wylie: dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong/, by glo bo lo tsA ba 153-157.

  14. བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་, by འཆད་ཀ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ 32a7-38a2.

   Wylie: blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa, by 'chad ka ba ye shes rdo rje 157-169.

  15. ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ 38a2-38b3.

   Wylie: A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud 169-170.

  16. No title given, see note below.[1] (Possibly authored by Atīśa) 38b3-41a7.

   (No wylie title) 170-175.

  17. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་ 41a7-47a7.

   Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs 175-187.

 6. རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ 189-214

  Wylie: rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma, by rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal (thogs med bzang po)

 7. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ 215-242

  Wylie: theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

 8. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ 243-275

  Wylie: blo sbyong don bdun ma'i khrid yig, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 9. བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ 277-278

  Wylie: blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 10. བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ 279-282

  Wylie: blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 11. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ 283-315

  Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 12. ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ 317-326

  Wylie: thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba, by dkon mchog bstan pa'i sgron me (Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me)

 13. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ 327-349

  Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin, by gzhon nu mkhyen brtse ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 14. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ 351-365

  Wylie: bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa, by tA ra nA tha (Tāranātha)

 15. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་ 367-433

  Wylie: bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus, by yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 16. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ 435-438

  Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum, by blo bzang grags pa'i dpal (Tsong kha pa)

 17. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ 439-487

  Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 18. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ 489-498

  Wylie: dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)

 19. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ 499-548

  Wylie: dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)

 20. ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ 549-564

  Wylie: shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po, by mang du thos pa klu sgrub rgya mtsho (klu sgrub rgya mtsho)

 21. གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ 565-586

  Wylie: gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer, by yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 22. མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ 587-615

  Wylie: mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho, by ku sA li blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 23. སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་ 617-626

  Wylie: sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas, by 'jam mgon kong sprul

 24. བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ 627-638

  Wylie: bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms, by ku sA li blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 25. མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ 639-645

  Wylie: mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa, by 'jam mgon kong sprul

 1. In Mind Training: The Great Collection, Thupten Jinpa says "Though this is clearly a commentary on a verse text entitled Leveling Out all Conceptions, in the Lhasa edition of the Tibetan original, interestingly, no title is provided at the beginning of this text." He also states that this commentary appears in Shönu Gyalchok's Compendium of Well-Uttered Insights, pages 216-221.