Ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po

From gDams Ngag mDzod
Ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po
Jump to navigation Jump to search