Myur mdzad ye shes mgon po snying zhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa srog gi rgya can

From gDams Ngag mDzod
Redirect page
Jump to navigation Jump to search