Shangs lugs mkha' 'gro sde lnga'i mchod gtor 'bul ba dkyus ma tsam gyi lag len

From gDams Ngag mDzod
Redirect page
Jump to navigation Jump to search