[ { "_pageName": "Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston", "TextAuthor": "rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje", "VolumeNumber": 16, "TextNumber": 16, "PageNumbers": "321-362", "FolioNumbers": "1a1 - 21b6", "TibetanContent": "" } ]