Difference between revisions of "Wylie:Na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 43: Line 43:
 
Wylie: @#/_na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so//
 
Wylie: @#/_na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so//
 
<br>
 
<br>
 +
*Note that the version in the bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog v. 18, 10 ff., pp. 523-542) held by TBRC has the title: na rag dong sprugs phyag rgya gcig pa'i khrid yig zab lam snang byed - [http://tbrc.org/link/?RID=O003JR198%7CO003JR198731$W25983#library_work_Object-O003JR198%257CO003JR198731$W25983 See the TBRC text here].
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
  
Line 75: Line 76:
  
 
===Notes===
 
===Notes===
 +
*Note that the version in the bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog v. 18, 10 ff., pp. 523-542) held by TBRC has the title: na rag dong sprugs phyag rgya gcig pa'i khrid yig zab lam snang byed - [http://tbrc.org/link/?RID=O003JR198%7CO003JR198731$W25983#library_work_Object-O003JR198%257CO003JR198731$W25983 See the TBRC text here].
  
 
====Notes on the text====
 
====Notes on the text====

Revision as of 18:22, 26 May 2011

Volume 1, Text 7 (0007)

Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so//

 • Note that the version in the bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog v. 18, 10 ff., pp. 523-542) held by TBRC has the title: na rag dong sprugs phyag rgya gcig pa'i khrid yig zab lam snang byed - See the TBRC text here.

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱི་ - dge slong rmongs pa d+harma shrI

Topic Information[edit]

rjes su rnal 'byor - Instruction manual

khrid yig - na rag dong sprugs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: An explanation of Narak Dongtruk called "Illuminating the Profound Path".

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

 • Note that the version in the bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog v. 18, 10 ff., pp. 523-542) held by TBRC has the title: na rag dong sprugs phyag rgya gcig pa'i khrid yig zab lam snang byed - See the TBRC text here.

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so//
 • Left side print: ཀ་ ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
ka khrid gcig yig
 • Right side print: 147

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཀ་ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: ka khrid (tibfolio#) yig
 • གཡས་: (#) གདམས་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
Right: (#) gdams mdzod rnying ma'i skor/
 • Side B:
 • གཡོན་: ན་རག་དོང་སྤྲུགས་
Left: na rag dong sprugs
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 001 (ཀ་)

Text # in volume: 007

Text # in edition: 0007

Master text#: 0007

Begin-End Pages (Western): 147-161

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8a2

Total # of pages (Western): 15

Total # of pages (Tibetan): 8 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 2, 2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: ཞེས་ན་རག་དོང་སྤྲུགས་དབང་དོན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འདི་ཡང་བློ་ལྡན་དགེ་སློང་ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཉོས་ཀྱི་དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལེགས་གླིང་ཆོས་མཛད་དགེ་སློང་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

Partial colophon in Wylie: zhes na rag dong sprugs dbang don ji ltar nyams su len pa'i khrid yig 'di yang blo ldan dge slong o rgyan bsod nams kyis bskul ba'i ngor/_gter chen chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis 'tsho ba'i gnyos kyi dge slong rmongs pa d+harma shrIs sbyar ba'i yi ge pa ni legs gling chos mdzad dge slong 'gyur med mchog grub kyis bgyis pa dge legs 'phel/

Author: dge slong rmongs pa d+harma shrI

Translator: None given

Scribe: dge slong 'gyur med mchog grub

Redactor: None given

People associated with this text: dge slong rmongs pa d+harma shrI, dge slong 'gyur med mchog grub, requested by dge slong o rgyan bsod nams

Text Lineage: None given