Page values for "Wylie:Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i gnas gsum dge ba gsum gyi don khrid byang chub lam bzang"

Jump to navigation Jump to search

"WyliePageContent" values

TextAuthorKlong chen pa
VolumeNumber2
TextNumber23
PageNumbers285-369
FolioNumbers1a1 - 43a6
TibTitleརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་
TibetanContent
TextAuthor
VolumeNumber
TextNumber
PageNumbers
FolioNumbers
TibTitle
TibetanContent