Ye shes mkha' 'gro ni gu las brgyud pa'i zab lam gser chos lnga'i sngon rjes ngag 'don rdo rje'i tshig rkang byin rlabs 'od 'bar

From gDams Ngag mDzod
Redirect page
Jump to navigation Jump to search