Category:Lam 'bras bla ma mchod pa'i cho ga khrigs chags su bkod pa tshogs gnyis rab rgyas

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
DNZ Research WikiText Category PagesLam 'bras bla ma mchod pa'i cho ga khrigs chags su bkod pa tshogs gnyis rab rgyas