Ngag dbang grags pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa'i khrid yig bkra shis dUrba'i myu gu

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search