Wylie:Rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search


Full Title

Tibetan: རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།

Wylie: rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po/

Short Title(s)

Author

AUTHORNAMETIBETAN - ADDWYLIEHERE

Topic Information

rdzogs chen klong sde - Instruction manual

rgyud lung - rdzogs chen klong sde

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ADDTIBETANSCRIPTHERE

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
  • བོད་སྐད་དུ། རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།
rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཀ་ རྒྱུད (གྲངས་ཀ་) ལུང་
Left: ka rgyud (tibfolio#) lung
  • གཡས་: (#) གདམས་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
Right: (#)
  • Side B:
  • གཡོན་: རྫོགས་ཆེན་ཀློང་སྡེ།
Left: rdzogs chen klong sde/
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 001 (ཀ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 380-384

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 3b5

Total # of pages (Western): 5

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (3 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུའོ། །དེ་ལྟར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནང་ཀློང་སྡེ་ལ། ཀློང་དགུ་པ་མ་བོ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེའི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་འདི་ཡིན་པར་གཟུངས་པས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་ཡིག་རྙིང་ལྟར་ས་བཅད་མདོ་ཙམ་མཆན་དུ་བགྱིས་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་བཀོད་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།

Partial colophon in Wylie: /klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud las/_don gyi snying po bstan pa'i le'u'o/_/de ltar rdzogs pa chen po nang klong sde la/_klong dgu pa ma bo nyi khri chig stong du grags pa'i rgyud sde rgya mtsho'i mthar thug pa ni klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud yin la/_de'i snying por gyur pa ni don gyi snying po bstan pa'i le'u bzhi pa 'di yin par gzungs pas khol du phyungs nas yig rnying ltar sa bcad mdo tsam mchan du bgyis pa ste/_rgyas par slob dpon dga' rab rdo rjes mdzad pa'i 'grel ba rin po che'i phra bkod ltar shes par bya'o/

Author: [[ ]]

Translator: [[ ]]

Scribe: [[ ]]

People associated with this text: [[ ]], [[ ]], [[ ]].

Text Lineage: PERSONX, PERSONY, PERSONZ (Listed in the order given in the colophon, volume X, FOLIONUMBERSIDELINE).