Wylie:Ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag bzhugs

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

Author[edit]

Outline[edit]

Quotes[edit]

Translations[edit]

English[edit]