Rtsa ba ni gu chos drug gi khrid bsdus stan thog gcig ma'i nyams len ye shes DA ki'i zhal lung

From gDams Ngag mDzod
Redirect page
Jump to navigation Jump to search