Sbyor drug stan thog gcig ma’i dmigs khrid mdor bsdus snying gi thig le

From gDams Ngag mDzod
Redirect page
Jump to navigation Jump to search