Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag bdud kyi gcod yul las nying tshom

From gDams Ngag mDzod
Redirect page
Jump to navigation Jump to search