Slob dpon dga' rab rdo rje nas brgyud pa'i rdzogs pa chen po sems sde'i pra khrid kyi man ngag

From gDams Ngag mDzod
Redirect page
Jump to navigation Jump to search