Difference between revisions of "Wylie:Chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
(Created page with '::<big>[[ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་|Click here f…')
 
*>DrlEditorOne
Line 41: Line 41:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
mar pa bka' brgyud- Instruction manual
+
mar pa bka' brgyud - Instruction manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===

Revision as of 17:29, 2 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 9 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད། །

Wylie: @#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med/_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ - rang byung rdo rje

Topic Information[edit]

mar pa bka' brgyud - Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད། །
@#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med/_/
 • Left side print: ཏ རླུང་ གཅིག་ སེམས་
ta rlung gcig sems
 • Right side print: 167 / གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
gdams ngag mdzod bka' brgyud/

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཏ རླུང་ (གྲངས་ཀ་) སེམས་
Left: ta rlung (tibfolio#) sems
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
 • Side B:
 • གཡོན་: ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་།
Left: karma kaM tshang /
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09

Text # in volume: 007

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 167-173

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a3

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་གདམས་ངག །བསྐྱེད་རིམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ། །རྫོགས་རིམ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་དང་བཙས་པ།[1] མར་པ། མི་ལ། བླ་མ། ལྷ་རྗེ། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། འགྲོ་མགོན་རས་ཆེན། སྦོམ་བྲག་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་པ། བླ་མ་གཉན་རས། རིན་པོ་ཆེ་རང་བྱུང་བ། རྟོགས་ལྡན་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའོ༎

Partial colophon in Wylie: /dpal nA ro pa'i gdams ngag_/bskyed rim lhan cig skyes ma/_/rdzogs rim rlung sems gnyis med dang btsas pa/[2]_mar pa/_mi la/_bla ma/_lha rje/_dus gsum mkhyen pa/_'gro mgon ras chen/_sbom brag pa/_rin po che karma pa/_bla ma gnyan ras/_rin po che rang byung ba/_rtogs ldan mgon po rgyal mtshan/_rol pa'i rdo rje'o//

Author: rang byung rdo rje

Translator:

Scribe:

 1. possible misspelling of བཅས་པ་
 2. possible misspelling of bcas pa