Double redirects

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages that redirect to other redirect pages. Each row contains links to the first and second redirect, as well as the target of the second redirect, which is usually the "real" target page to which the first redirect should point. Crossed out entries have been solved.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bde mchog thun mong ba'i dbang lha bcu gsum ma'i dkyil 'khor du bskur ba →‎ Bde mchog thun mong ba'i dbang →‎ Wylie:Bde mchog thun mong ba'i dbang
 2. དྲུང་ས་རུ་པ་ →‎ Drung sa ru pa →‎ Person:Drung sa ru pa
 3. Empowerment Rituals of the Early, Middle, and Later Pacification Arranged in One Place to Be Accomplished by Reading →‎ Introduction to the Zhije Empowerments →‎ Translation's Introduction to the Zhije Empowerments by Sarah Harding
 4. Kun mkhyen ngag gi dbang po rdo rje gzi brjid →‎ Klong chen pa →‎ Person:Klong chen pa
 5. Dge slong pad+ma thabs mkhas →‎ Pad+ma thabs mkhas →‎ Person:Pad+ma thabs mkhas
 6. Garap Dorje →‎ Prahevajra →‎ Person:Prahevajra
 7. Bi ma la mi tra →‎ Vimalamitra →‎ Person:Vimalamitra
 8. File:Shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po.jpg →‎ File:DNZVolume14 17-22 Shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po.jpg →‎ File:DNZVolume14 17-22 shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po.jpg
 9. File:Shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po.pdf →‎ File:DNZVolume14 17-22 Shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po.pdf →‎ File:DNZVolume14 17-22 shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po.pdf
 10. Pure Honey Bibliography →‎ Translation:Pure Honey/Bibliography →‎ Draft:Pure Honey/Bibliography
 11. Outline for Pure Honey →‎ Translation:Pure Honey/Outline for Pure Honey →‎ Draft:Pure Honey/Outline for Pure Honey
 12. ཀམ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་མའི་རྗེས་གནང་ →‎ Tibetan:ཀམ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་མའི་རྗེས་གནང་ →‎ Tibetan:སྐམ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་མའི་རྗེས་གནང་
 13. བཀའ་བབས་དང་པོ་ཁ་ཆེ་ལུགས་སྒྲོན་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་། ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་ →‎ Tibetan:བཀའ་བབས་དང་པོ་ཁ་ཆེ་ལུགས་སྒྲོན་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་། ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་ →‎ Tibetan:ཁ་ཆེ་ལུགས་སྒྲོན་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་
 14. བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ་ →‎ Tibetan:བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ་ →‎ Tibetan:དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ་
 15. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ →‎ Tibetan:བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ →‎ Wylie:Theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma
 16. བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ →‎ Tibetan:བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ →‎ Tibetan:བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་
 17. བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ →‎ Tibetan:བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ →‎ Tibetan:བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་
 18. བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། →‎ Tibetan:བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། →‎ Tibetan:བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་
 19. འོ་ལ་ཇོ་སྲས་ཀྱི་བཅུད་རྒྱ་སྒོམ་ཀྱི་སྣོད་དུ་བླུགས་པ་ →‎ Tibetan:འོ་ལ་ཇོ་སྲས་ཀྱི་བཅུད་རྒྱ་སྒོམ་ཀྱི་སྣོད་དུ་བླུགས་པ་ →‎ Tibetan:རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེའི་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་
 20. སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་གིས་མཛད་པ་ →‎ Tibetan:སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་གིས་མཛད་པ་ →‎ Tibetan:སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་
 21. 'o la jo sras kyi bcud rgya sgom kyi snod du blugs pa →‎ Wylie:'o la jo sras kyi bcud rgya sgom kyi snod du blugs pa →‎ Wylie:Rdzogs pa chen po klong sde'i snyan brgyud rin po che rdo rje zam pa'i sgom khrid kyi lag len
 22. Bka' babs dang po kha che lugs sgron ma rnam gsum gyi dbang dang lha gsum gyi rjes gnang →‎ Wylie:Bka' babs dang po kha che lugs sgron ma rnam gsum gyi dbang dang lha gsum gyi rjes gnang →‎ Wylie:Kha che lugs sgron ma rnam gsum gyi dbang
 23. Bka' babs phyi ma dam pa kun dga'i lugs kyi lam lnga'i glegs bam gyis dbang rgyas pa →‎ Wylie:Bka' babs phyi ma dam pa kun dga'i lugs kyi lam lnga'i glegs bam gyis dbang rgyas pa →‎ Wylie:Dam pa kun dga'i lugs kyi lam lnga'i glegs bam gyis dbang rgyas pa
 24. Kam lugs sher phyin ma'i rjes gnang →‎ Wylie:Kam lugs sher phyin ma'i rjes gnang →‎ Wylie:Skam lugs sher phyin ma'i rjes gnang
 25. Wylie:Phyag rgya chen po ganggā ma’i ’grel pa →‎ Wylie:Phyag rgya chen po ganggā ma'i 'grel pa →‎ Wylie:Phyag rgya chen po gang+gA ma'i 'grel pa
 26. Phyag rgya chen po ganggā ma’i ’grel pa →‎ Wylie:Phyag rgya chen po ganggā ma’i ’grel pa →‎ Wylie:Phyag rgya chen po ganggā ma'i 'grel pa
 27. Snying po don gsum gyi brgyud ‘debs byin rlabs mchog stsol →‎ Wylie:Snying po don gsum gyi brgyud ’debs byin rlabs mchog stsol →‎ Wylie:Snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol
 28. Zhing skyes kun tu ri ka dang nor bu bzang po'i rjes gnang bcas kyi yi ge →‎ Wylie:Zhing skyes kun tu ri ka dang nor bu bzang po'i rjes gnang bcas kyi yi ge →‎ Wylie:Zhing skyes mkha' 'gro kun tu ri ka'i rjes gnang
 29. འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་ →‎ Person:'jam dpal bzang po →‎ Person:Ban sgar ba 'jam dpal bzang po
 30. བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་ →‎ Person:'jam dpal bzang po →‎ Person:Ban sgar ba 'jam dpal bzang po
 31. Ban sgar 'jam dpal bzang po →‎ Person:'jam dpal bzang po →‎ Person:Ban sgar ba 'jam dpal bzang po
 32. Jo bo rje →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 33. པཎྜིཏ་དཱིཔཾ་ཀ་ར་ →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 34. དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 35. དཔལ་ལྡན་མར་མེ་ →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 36. A tI sha →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 37. Atisha →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 38. Atiśa →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 39. Atiśa Dīpaṃkara →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 40. Atīsha →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 41. DI paM ka ra shrI dz+nyA na →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 42. DI paM ka ra shrI dznyA na →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 43. Dpal mar med mdzad dpal ye shes →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 44. Dīpaṃkara Śrījñāna →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 45. Dīpaṃkarajñānapada →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 46. Dīpaṃkararakṣita →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 47. Jowo Je →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 48. Jowo je →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 49. Mgon po a ti sha →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa
 50. PaN+Dita dIpaM ka ra →‎ Person:Atīśa →‎ Person:Atiśa

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)