Tibetan:ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་
theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag
Damngak Dzö Volume 3 (ག་) / Pages 377-378 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text[edit]

༣༧༧

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། །མཁས་པ་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག་པ་དང༌། མུས་པ་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོད་རྒྱལ་མཚན་པ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་གི་རྒྱ་གཞུང་བོད་གཞུང་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་པུསྟི་འདིར་བཞུགས་པའི་དཔེ་ཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ། ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཏེ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འབྲོམ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ། ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར། བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གཞུང་མཆན་ཡོད་པ་གཅིག །མེད་པ་གཅིག །བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ། བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ། བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས། གྱེར་སྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ། བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་བློ་སྦྱོང༌། བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་པ། སེམས་དཔའི་རིམ་པ་ལས་རང་རྒྱུད་ངན་པ་སྨ་དབབ་པ། སེམས་དཔའི་རིམ་པ་ལས་ཟག་བཅས་དགེ་བའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ། གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་སློང་བའི་མན་ངག །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། ཐེག་ཆེན་མཁོན་སྤྱོད། ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། ཀུ་སཱ་ལིའི་ཚོགས་གསོག །སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར། སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང༌། བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ། ཟས་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། དབུགས་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། ལུས་གང་གཱ་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། ཤ་ཁྲག་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། ལུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་བསྒྱུར་བའི་བློ་སྦྱོང༌། འཆི་ཁ་མའི་བློ་སྦྱོང༌། གེགས་སེལ་

༣༧༨

བློ་སྦྱོང༌། མ་འོངས་པའི་འགལ་རྐྱེན་སྤོང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ། མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང༌། བིར་ཝ་པའི་བློ་སྦྱོང༌། རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ། གླང་ཐང་པའི་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མའི་འགྲེལ་པ། ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསེར་གླིང་པས་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་ཞེས་པའི་དཔེ་ཚན་གཅིག །ཞང་རཏྣ་གུ་རུའི་ཚོགས་ཆོས་ཆེན་མོ། །ཡང་དགོན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་བཞུགས་སོ།། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།


Notes[edit]


Other Information[edit]

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.