Wylie:Theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་
theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag

Damngak Dzö Volume 3 (ག་) / Pages 377-378 / Folios 1a1 to 1b3


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.

[[notesforsearch:: This text contains the contents of the blo sbyong collection of mus pa chen po dkon mchog rgyal mtshan and gzhon nu rgyal mchog, which follows.</ref>Dan Martin. A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod, 1993. 5.</ref>
The Content of the Mahayana Lojong. | ]]


[edit]
༣༧༧

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། །མཁས་པ་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག་པ་དང༌། མུས་པ་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོད་རྒྱལ་མཚན་པ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་གི་རྒྱ་གཞུང་བོད་གཞུང་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་པུསྟི་འདིར་བཞུགས་པའི་དཔེ་ཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ། ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཏེ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འབྲོམ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ། ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར། བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གཞུང་མཆན་ཡོད་པ་གཅིག །མེད་པ་གཅིག །བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ། བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ། བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས། གྱེར་སྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ། བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་བློ་སྦྱོང༌། བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་པ། སེམས་དཔའི་རིམ་པ་ལས་རང་རྒྱུད་ངན་པ་སྨ་དབབ་པ། སེམས་དཔའི་རིམ་པ་ལས་ཟག་བཅས་དགེ་བའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ། གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་སློང་བའི་མན་ངག །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། ཐེག་ཆེན་མཁོན་སྤྱོད། ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། ཀུ་སཱ་ལིའི་ཚོགས་གསོག །སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར། སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང༌། བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ། ཟས་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། དབུགས་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། ལུས་གང་གཱ་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། ཤ་ཁྲག་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། ལུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་བསྒྱུར་བའི་བློ་སྦྱོང༌། འཆི་ཁ་མའི་བློ་སྦྱོང༌། གེགས་སེལ་

༣༧༨

བློ་སྦྱོང༌། མ་འོངས་པའི་འགལ་རྐྱེན་སྤོང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ། མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང༌། བིར་ཝ་པའི་བློ་སྦྱོང༌། རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ། གླང་ཐང་པའི་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མའི་འགྲེལ་པ། ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསེར་གླིང་པས་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་ཞེས་པའི་དཔེ་ཚན་གཅིག །ཞང་རཏྣ་གུ་རུའི་ཚོགས་ཆོས་ཆེན་མོ། །ཡང་དགོན་པའི་བློ་སྦྱོང༌། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་བཞུགས་སོ།། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes[edit]


Other Information[edit]