Volume 4

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
 
(34 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Volume
 
{{Volume
|voltitletib=བཀའ་གདམས་པོད་གཉིས་པ་
+
|VolumeTitleTib=བཀའ་གདམས་པོད་གཉིས་པ་
|voltitlewylie=bka' gdams pod gnyis pa
+
|VolumeTitleWylie=bka' gdams pod gnyis pa
|voltitleeng=Kadam Text Collections Volume 2
+
|VolumeTitleTrans=Kadam Text Collections Volume 2
|volnumtib=༤
+
|VolumeNumberTib=༤
|volnumeng=4
+
|VolumeNumber=4
|volyigtib=ང་
+
|VolumeLetterTib=ང་
|volyigwylie=nga
+
|VolumeLetterWylie=nga
|dkarchagtib=དཀར་ཆག་པོད་བཞི་པ་  
+
|KarchagTitleTib=དཀར་ཆག་པོད་བཞི་པ་  
|dkarchagwylie=Dkar chag pod bzhi pa
+
|KarchagTitleWylie=Dkar chag pod bzhi pa
|dkarchageng=
+
|KarchagTitleTrans=
|sizerel=3rd largest
+
|RelativeVolumeSize=3rd largest
|numoftexts=46
+
|TotalTextsInVolume=46
|numofpecha=323
+
|TotalFolios=323
|numofpages=646
+
|TotalPages=646
|largesttext=#19 with 50 pages - [[dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me]].
+
|LargestTextInVol=#19 with 50 pages - [[dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me]].
|smallesttext=#9 with 2 pages - [[blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel]].
+
|SmallestTextInVol=#9 with 2 pages - [[blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel]].
 
}}
 
}}
==Volume 4 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>==
+
<onlyinclude>==Volume 4 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>==
 
<div class="volcontent">
 
<div class="volcontent">
 
====2. Advice====
 
====2. Advice====
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa|བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་]]</big> pp 1-46
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa|Wylie: blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa}}, by [[se spyil pu chos kyi rgyal mtshan]]
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo|བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་]]</big> pp 47-60
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo|Wylie: blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo}}, by [[d+harma rak+Shi ta]] ([[Dharmarakṣita]])
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong rma bya dug 'joms|བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་]]</big> pp 61-72
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong rma bya dug 'joms|Wylie: blo sbyong rma bya dug 'joms}}, by [[d+harma rak+Shi ta]] ([[Dharmarakṣita]])<br><br>
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu|བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་]]</big> pp 73-93
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu|Wylie: blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu}}
 +
##<br>
 +
##:<big>[[Wylie: blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos|བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་]]</big> pp 80-88 (4b6-8b4)
 +
##:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos|Wylie: blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos}}, by [[gser gling pa chos kyi grags pa]]
 +
##<br>
 +
##:<big>[[Wylie: bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba|བླ་མ་གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆོས་སུ་གནོང་བ་]]</big> pp 88-89 (8b4-9a3)
 +
##:{{#switchtablink:Wylie Text|bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba|Wylie: bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba}}, by [[gser gling pa chos kyi grags pa]]
 +
##<br>
 +
##:<big>[[Wylie: nyon mongs pa lam du slong ba'i chos|ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་]]</big> pp 89-90 (9a3-9b6)
 +
##:{{#switchtablink:Wylie Text|nyon mongs pa lam du slong ba'i chos|Wylie: nyon mongs pa lam du slong ba'i chos}}, by [[gser gling pa chos kyi grags pa]]
 +
##<br>
 +
##:<big>[[Wylie: bla ma'i rnal 'byor| བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་]]</big> pp 90-93 (9b6-11a6)
 +
##:{{#switchtablink:Wylie Text|bla ma'i rnal 'byor|Wylie: bla ma'i rnal 'byor}}, by [[sa rin po che spyil bu pa]]
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: sdig sbyong man ngag|སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་]]</big> pp 95-187
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sdig sbyong man ngag|Wylie: sdig sbyong man ngag}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ་]]</big> pp 96-98 (1b5-2b1)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so|Wylie: theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o|ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ]]</big> pp 98 (2b1-2b6)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o|Wylie: jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong|ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གི་བློ་སྦྱོང་]]</big> pp 98-101 (2b6-4a7)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong|Wylie: ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong|སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང་]]</big> pp 101-103 (4a7-5a3)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong|Wylie: skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong|སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]</big> pp 103-104 (5a3-5b6)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong|Wylie: sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong|བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་]]</big> pp 104-113 (5b7-10a2)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong|Wylie: byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong thun brgyad ma lags so|བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ་]]</big> pp 113-127 (10a3-17a4)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong thun brgyad ma lags so|Wylie: blo sbyong thun brgyad ma lags so}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: gegs sel blo sbyong|གེགས་སེལ་བློ་སྦྱོང་]]</big> pp 127-128 (17a4-17b4)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gegs sel blo sbyong|Wylie: gegs sel blo sbyong}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་]]</big> pp 128-134 (17b4-20b5)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg pa chen po'i blo sbyong|Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so|ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ་]]</big> pp 134-144 (20b5-25b6)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so|Wylie: jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: mchims kyi blo sbyong lags so|མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་]]</big> pp 144-149 (25b6-28a2)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text| mchims kyi blo sbyong lags so |Wylie: mchims kyi blo sbyong lags so}}, by [[mchims nam mkha' grags chen po]]
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so|རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་]]</big> pp 149-153 (28a2-30a3)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text| rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so |Wylie: rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so}}, by [[jo bo]] ([[Atīśa]])
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong|དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པའི་བློ་སྦྱོང་]]</big> pp 153-157 (30a3-32a7)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text| dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong |Wylie: dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong}}, by [[glo bo lo tsA ba]]
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa|བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་]]</big> pp 157-169 (32a7-38a2)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa|Wylie: blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa}}, by [['chad ka ba ye shes rdo rje]]
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud|ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་]]</big> pp 169-170 (38a2-38b3)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text| A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud |Wylie: A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud}}
 +
#Text possibly authored by [[Atīśa]] 38b3-41a7. Pages 170-175. No title given, see note below.<ref>In [[Mind Training: The Great Collection]], Thupten Jinpa says "Though this is clearly a commentary on a verse text entitled ''Leveling Out all Conceptions,'' in the Lhasa edition of the Tibetan original, interestingly, no title is provided at the beginning of this text." He also states that this commentary appears in Shönu Gyalchok's ''Compendium of Well-Uttered Insights'', pages 216-221.</ref>
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་]]</big> pp 175-187 (41a7-47a7)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text| theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs |Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs}}
 +
#A manual of instruction on mental training authored by Gyalse Tokme
 +
#:<big>[[Wylie: rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma|རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་]]</big> pp 189-214
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma|Wylie: rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma}}, by [[rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal]] ([[thogs med bzang po]])
 +
#''Seeds of Benefit and Happiness: Concise Summary of the Practical Implementation of the Seven Points of Mental Training'', authored by my guru Jamyang
 +
#:<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་]]</span> 215-242<br><br>
 +
#:Wylie: [[theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon]], by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]<br><br>
 +
#''Easy for Lesser Minds to Apply'', a manual of instruction on the seven points of mental training arranged in a way that is easy to implement practically
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong don bdun ma'i khrid yig|བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་]]</big> pp 243-275
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text| blo sbyong don bdun ma'i khrid yig |Wylie: blo sbyong don bdun ma'i khrid yig}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
 +
#The lineage supplication for the preceding text
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel|བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་]]</big> pp 277-278
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text| blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel |Wylie: blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
 +
#An aspiration prayer, ''Seeds of Lasting Happiness''<ref>Although Kongtrul lists this text in his dkar chag, see [[The Catalog]], Note 157: The text for this prayer is not contained in the available editions of ''The Treasury of Precious Instructions''.</ref>
 +
 
====3. Pith Instructions====
 
====3. Pith Instructions====
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs|བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་]]</big> pp 279-282
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs|Wylie: blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
 +
#The empowerment ritual for the “Sixteen Spheres”
 +
#:<big>[[Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa|བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་]]</big> pp 283-315
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa|Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
 +
#''Concise Summary of the Practical Implementation of Meditation and Mantra Repetition''
 +
#:<big>[[Wylie: thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba|ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་]]</big> pp 317-326
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba|Wylie: thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba}}, by [[dkon mchog bstan pa'i sgron me]] ([[Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me]])
 +
#''Sublime Gift of Twofold Attainments''
 +
#:<big>[[Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin|བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་]]</big> pp 327-349
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin|Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin}}, by [[gzhon nu mkhyen brtse]] ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])
 +
 
====4. Auxiliary Texts====
 
====4. Auxiliary Texts====
 +
#The manual for the authorization rituals of the Four Deities of the Kadampa, extracted from the ''Sources of Riches'' collection of the Jonang tradition and arranged as rituals to be recited aloud
 +
#:<big>[[Wylie: bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa|བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་]]</big> pp 351-365
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa|Wylie: bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa}}, by [[tA ra nA tha]] ([[Tāranātha]])
 +
#''Uniting the Quintessence of Sutra and Tantra: Manual of Instruction for the Four Deities of the Kadampa''
 +
#:<big>[[Wylie: bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus|བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་]]</big> pp 367-433
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus|Wylie: bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus}}, by [[yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])
 +
#The source verses for ''Three Principles of the Spiritual Path'', the basis for the title “New Kadampa”
 +
#:<big>[[Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum|ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་]]</big> pp 435-438
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam gyi gtso bo rnam gsum|Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum}}, by [[blo bzang grags pa'i dpal]] ([[Tsong kha pa]])
 +
#''Direct Access to Liberation for the Fortunate'', an explanation of the preceding that is concise and easy to understand
 +
#:<big>[[Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs|ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་]]</big> pp 439-487
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs|Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
  
 
====5. Associated Topics====
 
====5. Associated Topics====
#<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་]]</span> 1-46<br><br>Wylie: [[blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa]], by [[se spyil pu chos kyi rgyal mtshan]]<br><br>
+
#''Main Path of Victorious Ones'', Mahāmudrā teachings of the Geden school by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen
#<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་]]</span> 47-60<br><br>Wylie: [[blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo]], by [[d+harma rak+Shi ta]] ([[Dharmarakṣita]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam|དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་]]</big> pp 489-498
#<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་]]</span> 61-72<br><br>Wylie: [[blo sbyong rma bya dug 'joms]], by [[d+harma rak+Shi ta]] ([[Dharmarakṣita]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam|Wylie: dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam}}, by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])
#<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་]]</span> 73-93<br><br>Wylie: [[blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu]], by Multiple authors<br><br>
+
#Commentary on ''Main Path of Victorious Ones'' by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen
##<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་]]</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[གསེར་གླིང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་]]</span> 4b6-8b4.<br><br>Wylie: [[blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos]], by [[gser gling pa chos kyi grags pa]] 80-88.<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me|དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་]]</big> pp 499-548
##<span class=TibetanUnicode16>[[བླ་མ་གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆོས་སུ་གནོང་བ་]]</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[གསེར་གླིང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་]]</span> 8b4-9a3.<br><br>Wylie: [[bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba]], by [[gser gling pa chos kyi grags pa]] 88-89.<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me|Wylie: dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me}}, by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་]]</span>, by <span class=TibUni16>[[གསེར་གླིང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་]]</span> 9a3-9b6.<br><br>Wylie: [[nyon mongs pa lam du slong ba'i chos]], by [[gser gling pa chos kyi grags pa]] 89-90.<br><br>
+
#''Heart Essence of Nectar'', instructions in the view of the Middle Way by Mangtö Ludrup Gyatso
##<span class=TibetanUnicode16>[[བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་]]</span>, by <span class=TibUni16>[[ས་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིལ་བུ་པ་]]</span> 9b6-11a6.<br><br>Wylie: [[bla ma'i rnal 'byor]], by [[sa rin po che spyil bu pa]] 90-93.<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po|ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]]</big> pp 549-564
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་]]</span> 95-187<br><br>Wylie: [[sdig sbyong man ngag]], by Multiple authors<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po|Wylie: shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po}}, by [[mang du thos pa klu sgrub rgya mtsho]] ([[klu sgrub rgya mtsho]])
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ་]]</span> 1b5-2b1.<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so]] 96-98.<br><br>
+
#''Immaculate Light Rays of the Vajra Moon: Instructions in the View of the Middle Way of Qualified Emptiness''
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ]]</span> 2b1-2b6.<br><br>Wylie: [[jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o]] 98.<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer|གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་]]</big> pp 565-586
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གི་བློ་སྦྱོང་]]</span> 2b6-4a7.<br><br>Wylie: [[ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong]] 98-101.<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer|Wylie: gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer}}, by [[yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])
##<span class=TibetanUnicode16>[[སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང་]]</span> 4a7-5a3.<br><br>Wylie: [[skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong]] 101-103.<br><br>
+
#''Ocean of Auspicious Renown: A Ritual Honoring the Gurus of the Graduated Path to Enlightenment''
##<span class=TibetanUnicode16>[[སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]</span> 5a3-5b6.<br><br>Wylie: [[sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong]] 103-104.<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho|མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་]]</big> pp 587-615
##<span class=TibetanUnicode16>[[བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་]]</span> 5b7-10a2.<br><br>Wylie: [[byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong]] 104-113.<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho|Wylie: mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho}}, by [[ku sA li blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
##<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ་]]</span> 10a3-17a4.<br><br>Wylie: [[blo sbyong thun brgyad ma lags so]] 113-127.<br><br>
+
#The formal authorization and sādhana of the white form of the deity Jambhala
##<span class=TibetanUnicode16>[[གེགས་སེལ་བློ་སྦྱོང་]]</span> 17a4-17b4.<br><br>Wylie: [[gegs sel blo sbyong]] 127-128.<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca|སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་]]</big> pp 617-626
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་]]</span> 17b4-20b5.<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i blo sbyong]] 128-134.<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca|Wylie: sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca}}, by [['jam mgon kong sprul]]
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ་]]</span> 20b5-25b6.<br><br>Wylie:/[[jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so]] 134-144.<br><br>
+
#Newly arranged versions of the authorization ritual for Kartarīdhara, the guardian deity of these teachings
##<span class=TibetanUnicode16>[[མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་]]</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་ཆེན་པོ་]]</span> 25b6-28a2.<br><br>Wylie: [[mchims kyi blo sbyong lags so]], by [[mchims nam mkha' grags chen po]] 144-149.<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms|བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་]]</big> pp 627-638
##<span class=TibetanUnicode16>[[རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[ཇོ་བོ་]]</span> ([[Atīśa]]) 28a2-30a3.<br><br>Wylie: [[rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so]], by [[jo bo]] ([[Atīśa]]) 149-153.<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms|Wylie: bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms}}, by [['jam mgon kong sprul]]
##<span class=TibetanUnicode16>[[དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པའི་བློ་སྦྱོང་]]།</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་]]</span> 30a3-32a7.<br><br>Wylie: [[dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong]]/, by [[glo bo lo tsA ba]] 153-157.<br><br>
+
#More newly arranged versions of the authorization ritual for Kartarīdhara, the guardian deity of these teachings
##<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[འཆད་ཀ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་]]</span>  32a7-38a2.<br><br>Wylie: [[blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa]], by [['chad ka ba ye shes rdo rje]] 157-169.<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa|མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་]]</big> pp 639-645
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་]]</span> 38a2-38b3.<br><br>Wylie: [[A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud]] 169-170.<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa|Wylie: mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa}}, by [['jam mgon kong sprul]]
##No title given, see note below.<ref>In [[Mind Training: The Great Collection]], Thupten Jinpa says "Though this is clearly a commentary on a verse text entitled ''Leveling Out all Conceptions,'' in the Lhasa edition of the Tibetan original, interestingly, no title is provided at the beginning of this text." He also states that this commentary appears in Shönu Gyalchok's ''Compendium of Well-Uttered Insights'', pages 216-221.</ref> (Possibly authored by [[Atīśa]]) 38b3-41a7.<br><br> (No wylie title) 170-175.<br><br>
+
</div></onlyinclude>
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་]]</span> 41a7-47a7.<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs]] 175-187.<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་]]</span> 189-214<br><br>Wylie: [[rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma]], by [[rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal]] ([[thogs med bzang po]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་]]</span> 215-242<br><br>Wylie: [[theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon]], by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་]]</span> 243-275<br><br>Wylie: [[blo sbyong don bdun ma'i khrid yig]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་]]</span> 277-278<br><br>Wylie: [[blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་]]</span> 279-282<br><br>Wylie: [[blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་]]</span> 283-315<br><br>Wylie: [[bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་]]</span> 317-326<br><br>Wylie: [[thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba]], by [[dkon mchog bstan pa'i sgron me]] ([[Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་]]</span> 327-349<br><br>Wylie: [[bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin]], by [[gzhon nu mkhyen brtse]] ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་]]</span> 351-365<br><br>Wylie: [[bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa]], by [[tA ra nA tha]] ([[Tāranātha]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་]]</span> 367-433<br><br>Wylie: [[bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus]], by [[yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་]]</span> 435-438<br><br>Wylie: [[lam gyi gtso bo rnam gsum]], by [[blo bzang grags pa'i dpal]] ([[Tsong kha pa]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་]]</span> 439-487<br><br>Wylie: [[lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་]]</span> 489-498<br><br>Wylie: [[dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam]], by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་]]</span> 499-548<br><br>Wylie: [[dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me]], by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩི་ ་ ་ ་|ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]]</span> 549-564<br><br>Wylie: [[shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po]], by [[mang du thos pa klu sgrub rgya mtsho]] ([[klu sgrub rgya mtsho]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་]]</span> 565-586<br><br>Wylie: [[gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer]], by [[yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་ ་ ་ ་|མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་]]</span> 587-615<br><br>Wylie: [[mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho]], by [[ku sA li blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་]]</span> 617-626<br><br>Wylie: [[sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas]], by [['jam mgon kong sprul]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་]]</span> 627-638<br><br>Wylie: [[bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms]], by [[ku sA li blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་]]</span> 639-645<br><br>Wylie: [[mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa]], by [['jam mgon kong sprul]]
 
</div>
 
  
 
{{Karchak}}
 
{{Karchak}}

Latest revision as of 21:45, 25 January 2019

Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 4 (ང་)
Kadam Text Collections Volume 2
བཀའ་གདམས་པོད་གཉིས་པ་


བཀའ་གདམས་པོད་གཉིས་པ་

Volume 4 Contents[1]

2. Advice[edit]


 1. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ pp 1-46
  blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa, by se spyil pu chos kyi rgyal mtshan

 2. བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ pp 47-60
  blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo, by d+harma rak+Shi ta (Dharmarakṣita)

 3. བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ pp 61-72
  blo sbyong rma bya dug 'joms, by d+harma rak+Shi ta (Dharmarakṣita)


 4. བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ pp 73-93
  blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu

  1. བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་ pp 80-88 (4b6-8b4)
   blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos, by gser gling pa chos kyi grags pa

  2. བླ་མ་གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆོས་སུ་གནོང་བ་ pp 88-89 (8b4-9a3)
   bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba, by gser gling pa chos kyi grags pa

  3. ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་ pp 89-90 (9a3-9b6)
   nyon mongs pa lam du slong ba'i chos, by gser gling pa chos kyi grags pa

  4. བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ pp 90-93 (9b6-11a6)
   bla ma'i rnal 'byor, by sa rin po che spyil bu pa

 5. སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་ pp 95-187
  sdig sbyong man ngag

 6. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ་ pp 96-98 (1b5-2b1)
  theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so

 7. ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ pp 98 (2b1-2b6)
  jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o

 8. ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གི་བློ་སྦྱོང་ pp 98-101 (2b6-4a7)
  ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong

 9. སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང་ pp 101-103 (4a7-5a3)
  skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong

 10. སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ pp 103-104 (5a3-5b6)
  sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong

 11. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་ pp 104-113 (5b7-10a2)
  byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong

 12. བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ་ pp 113-127 (10a3-17a4)
  blo sbyong thun brgyad ma lags so

 13. གེགས་སེལ་བློ་སྦྱོང་ pp 127-128 (17a4-17b4)
  gegs sel blo sbyong

 14. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་ pp 128-134 (17b4-20b5)
  theg pa chen po'i blo sbyong

 15. ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ་ pp 134-144 (20b5-25b6)
  jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so

 16. མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་ pp 144-149 (25b6-28a2)
  mchims kyi blo sbyong lags so, by mchims nam mkha' grags chen po

 17. རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་ pp 149-153 (28a2-30a3)
  rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so, by jo bo (Atīśa)

 18. དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པའི་བློ་སྦྱོང་ pp 153-157 (30a3-32a7)
  dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong, by glo bo lo tsA ba

 19. བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་ pp 157-169 (32a7-38a2)
  blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa, by 'chad ka ba ye shes rdo rje

 20. ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ pp 169-170 (38a2-38b3)
  A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud
 21. Text possibly authored by Atīśa 38b3-41a7. Pages 170-175. No title given, see note below.[2]

 22. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་ pp 175-187 (41a7-47a7)
  theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs
 23. A manual of instruction on mental training authored by Gyalse Tokme
  རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ pp 189-214
  rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma, by rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal (thogs med bzang po)
 24. Seeds of Benefit and Happiness: Concise Summary of the Practical Implementation of the Seven Points of Mental Training, authored by my guru Jamyang
  ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ 215-242

  Wylie: theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

 25. Easy for Lesser Minds to Apply, a manual of instruction on the seven points of mental training arranged in a way that is easy to implement practically
  བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 243-275
  blo sbyong don bdun ma'i khrid yig, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 26. The lineage supplication for the preceding text
  བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ pp 277-278
  blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 27. An aspiration prayer, Seeds of Lasting Happiness[3]

3. Pith Instructions[edit]


 1. བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ pp 279-282
  blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 2. The empowerment ritual for the “Sixteen Spheres”
  བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ pp 283-315
  bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 3. Concise Summary of the Practical Implementation of Meditation and Mantra Repetition
  ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ pp 317-326
  thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba, by dkon mchog bstan pa'i sgron me (Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me)
 4. Sublime Gift of Twofold Attainments
  བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ pp 327-349
  bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin, by gzhon nu mkhyen brtse ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

4. Auxiliary Texts[edit]

 1. The manual for the authorization rituals of the Four Deities of the Kadampa, extracted from the Sources of Riches collection of the Jonang tradition and arranged as rituals to be recited aloud
  བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ pp 351-365
  bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa, by tA ra nA tha (Tāranātha)
 2. Uniting the Quintessence of Sutra and Tantra: Manual of Instruction for the Four Deities of the Kadampa
  བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་ pp 367-433
  bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus, by yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)
 3. The source verses for Three Principles of the Spiritual Path, the basis for the title “New Kadampa”
  ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ pp 435-438
  lam gyi gtso bo rnam gsum, by blo bzang grags pa'i dpal (Tsong kha pa)
 4. Direct Access to Liberation for the Fortunate, an explanation of the preceding that is concise and easy to understand
  ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ pp 439-487
  lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

5. Associated Topics[edit]

 1. Main Path of Victorious Ones, Mahāmudrā teachings of the Geden school by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen
  དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ pp 489-498
  dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)
 2. Commentary on Main Path of Victorious Ones by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen
  དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ pp 499-548
  dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)
 3. Heart Essence of Nectar, instructions in the view of the Middle Way by Mangtö Ludrup Gyatso
  ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ pp 549-564
  shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po, by mang du thos pa klu sgrub rgya mtsho (klu sgrub rgya mtsho)
 4. Immaculate Light Rays of the Vajra Moon: Instructions in the View of the Middle Way of Qualified Emptiness
  གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ pp 565-586
  gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer, by yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)
 5. Ocean of Auspicious Renown: A Ritual Honoring the Gurus of the Graduated Path to Enlightenment
  མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ pp 587-615
  mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho, by ku sA li blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 6. The formal authorization and sādhana of the white form of the deity Jambhala
  སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་ pp 617-626
  sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca, by 'jam mgon kong sprul
 7. Newly arranged versions of the authorization ritual for Kartarīdhara, the guardian deity of these teachings
  བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ pp 627-638
  bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms, by 'jam mgon kong sprul
 8. More newly arranged versions of the authorization ritual for Kartarīdhara, the guardian deity of these teachings
  མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ pp 639-645
  mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa, by 'jam mgon kong sprul

Volume 4 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

4-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་གདམས་པའི་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། ང་༽ བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་མཛད་བྱང་མི་གསལ་བ་ལྡེབ། ༢༣ བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ་ལྡེབ། ༧ བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ལྡེབ། ༦ བློ་སྦྱོང་གྱེར་སྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་། བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་བློ་སྦྱོང་། བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་པ། རང་རྒྱུད་དམའ་དབབ་པ། ཟག་བཅས་དགེ་བའི་སྟོབས་སྐྱེད་པ། གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆེད། ཉོན་མོངས་ལམ་ཁྱེར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཆན་འགྲེལ་བཅས་ལྡེབ། ༡༡ སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་ལྡེབ། ༤༧ རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལྡེབ། ༡༣ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༤ བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གསུང་ལྡེབ། ༡༧ བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ལྡེབ། ༡ སྨོན་ལམ་བྱང་ཆུབ་རྒྱ་མཚོའ་འཇུག་ངོགས་ལྡེབ། ༢ གསུམ་པ་མན་ངག་གི་སྐོར་ལ། བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༡༧ ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་བསྒོམ་

4-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈བཟླས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༥ ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༢ བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ལྡེབ། ༨ བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཡིག་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་བཅས་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༣༤ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་རྩ་བ་རྗེའི་གསུང་ལྡེབ། ༢ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ཚིག་འགྲེལ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༢༥ དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གསུང་ལྡེབ། ༥ རྒྱས་བཤད་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གསུང་ལྡེབ། ༢༥ ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའ་གསུང་ཁོལ་ཕྱུངས་ལྡེབ། ༨ གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའ་གསུང་ལྡེབ། ༡༡ མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་

4-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈གསུང་ལྡེབ། ༡༥ སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༥ བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༦ གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༤ བཅས་ཆོས་ཚན། ༢༥ ལྡེབ་གྲངས་བསྡོམས། ༣༢༣ བཅས་བཞུགས་པའོ།

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_bka' gdams pa'i glegs bam gnyis pa/_nga )_blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa mdzad byang mi gsal ba ldeb/_23_blo sbyong mtshon cha 'khor lo ldeb/_7_blo sbyong rma bya dug 'joms ldeb/_6_blo sbyong gyer sgom rdo rje'i glu dang /_byams pa'i rnal 'byor pa'i blo sbyong /_blo sbyong sems dpa'i rim pa/_rang rgyud dma' dbab pa/_zag bcas dge ba'i stobs skyed pa/_gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i ched/_nyon mongs lam khyer bla ma'i rnal 'byor mchan 'grel bcas ldeb/_11_sdig sbyong man ngag ldeb/_47_rgyal ba'i sras po thogs med dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma ldeb/_13_theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams len snying por dril ba phan bde'i sa bon mkhyen brtse'i gsung ldeb/_14_blo sbyong don bdun ma'i khrid yig 'jam mgon kong sprul gsung ldeb/_17_blo sbyong brgyud 'debs dad pa'i gdung sel ldeb/_1_smon lam byang chub rgya mtsho' 'jug ngogs ldeb/_2_gsum pa man ngag gi skor la/_bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur ba'i cho ga bklag chog tu bkod pa thugs rje rnam par rol pa'i rgyan 'jam mgon gsung ldeb/_17_thig le bcu drug gi bsgom

!!!2!!!bzlas snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin dkon mchog bstan pa'i sgron mes mdzad pa ldeb/_5_thig le bcu drug gi zab khrid grub gnyis mchog sbyin kun gzigs mkhyen brtses mdzad pa ldeb/_12_bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa ldeb/_8_bka' gdams lha bzhi'i khrid yig mdo sngags lam gyi bcud 'dus bcas 'jam mgon gsung ldeb/_34_lam gyi gtso bo rnam gsum rtsa ba rje'i gsung ldeb/_2_lam gyi gtso bo rnam gsum tshig 'grel skal bzang thar pa'i 'jug ngogs 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_25_dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba paN chen blo bzang chos rgyan gsung ldeb/_5_rgyas bshad rgyal ba'i gzhung lam yang gsal sgron me paN chen blo bzang chos rgyan gsung ldeb/_25_shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po mang thos klu sgrub rgya mtsho' gsung khol phyungs ldeb/_8_gzhan stong dbu ma'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer 'jam mgon yon tan rgya mtsho' gsung ldeb/_11_mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho 'jam mgon bla ma blo gros mtha' yas

!!!3!!!gsung ldeb/_15_sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas 'jam mgon gsung ldeb/_5_bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms 'jam mgon gsung ldeb/_6_gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul rin 'byung las khol phyung 'jam mgon gsung ldeb/_4_bcas chos tshan/_25_ldeb grangs bsdoms/_323_bcas bzhugs pa'o/

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. In Mind Training: The Great Collection, Thupten Jinpa says "Though this is clearly a commentary on a verse text entitled Leveling Out all Conceptions, in the Lhasa edition of the Tibetan original, interestingly, no title is provided at the beginning of this text." He also states that this commentary appears in Shönu Gyalchok's Compendium of Well-Uttered Insights, pages 216-221.
 3. Although Kongtrul lists this text in his dkar chag, see The Catalog, Note 157: The text for this prayer is not contained in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.